Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury, realizujący zadania w zakresie spraw:
- inwestycji i remontów obiektów komunalnych, w tym prowadzenie książek obiektów,
- zamówień publicznych,
- budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych,
- pozyskiwania środków pomocowych,
- utrzymania i eksploatacji systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków,
- gospodarki przestrzennej,
- gospodarki energetycznej,
- ewidencji porządkowej nieruchomości.
Kierownikiem Referatu jest mgr Sebastian Szczepaniak, a mieści się on w p. nr 14 i 15, II p., tel 172773002, 172773998 lub 172773997.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

nr tel.

nr pok.

Kierownik Referatu - inwestycje, zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków pomocowych, nadzór nad pracą Referatu

Sebastian Szczepaniak - kierownik referatu,
Natalia Daszykowska

172773998

14

Budowa, remonty i modernizacja dróg gminnych

Marta Basamon

172773998

14

Kontrola nad realizacją inwestycji, nadzór nad prawidłowością wykonania robót budowlanych, remontowych, ogłaszanie przetargów na roboty inwestycyjne i remontowe. 

Urszula Chyłek

172773997

15

Planowanie przestrzenne i gospodarka energetyczna

Edyta Jakóbska

172773996

16