Referat Organizacyjno-Gospodarczy i Spraw Społecznych, realizujący zadania w zakresie spraw:
- organizacyjno-gospodarczych,
- kadrowych,
- obsługi sekretariatu,
- informatycznych,
- obsługi Rady Gminy i jej organów,
- obywatelskich,
- kultury, kultury fizycznej, sportu i ochrony zdrowia,
- bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jego kierownikiem jest sekretarz Gminy, p. 8 I piętro. Sekretarz Gminy przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawcy do protokołu (testamenty). Opłata skarbowa od testamentu wynosi 22 zł. Tel. 172773002 lub 172773983.

REFERAT ORGANIZACYJNO - GOSPODARCZY

Nr tel.

Nr pok.

Kierownik Referatu

dr Antoni Chuchla

172773002, 172773983

8

Obsługa informatyczna

Mirosław Lenart

172773002,172773995

10

Obsługa sekretariatu,
sprawy gospodarcze

172773002

2

Kancelaria ogólna

Monika Nieroda

172773002

2

Obsługa Rady Gminy, promocja Gminy

Monika Godek

172773002, 172773991

9

Ewidencja Ludności

Jolanta Gorzynik

172773002

bud. USC