2022 10 czyste powietrze 02

W nawiązaniu do §2 pkt. 1 ppkt. 16) aneksu porozumienia z gminami, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udostępnia kwartalne statystyki dotyczące realizacji PP Czyste Powietrze w podziale na poszczególne gminy. Dane obejmują okres od początku trwania Programu do 30.12.2022 r. dla Gminy Niebylec przedstawiają się następująco:

Grafika z tabelą o treści: Powiat STRZYŻOWSKI, GminaNIEBYLEC, Liczba złożonych wniosków 123, Liczba zawartych umów 114, Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 90, Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji (w zł) 1518561,43

Więcej informacji o programie znajdą państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Grafika z treścią: TERAZ wyższa dotacja na materiały i urządzenia - skorzystaj z tej szansy! do 22 200 zł na podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do 18 500 zł na kotłownię gazową do 20 400 zł na kocioł na pellet drzewny do 20 400 zł na instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej do 16 700 zł na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła do 15 000 zł na PV plus nawet do 100% dofinansowania na docieplenie domu i wymianę stolarki Ministerstwo Klimatu i Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SKORZYSTAJ Z WYKAZU ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW: lista-zum.ios.edu.pl czyste powietrze zdrowy wybór

3 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany w Programie priorytetowym „Czyste Powietrze".

 Zmiany objęły m.in.:

  • podwyższenie progów dochodowych;
  • urealnienie kosztów kwalifikowanych w stosunku do obecnie panujących cen oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji;
  • możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu;
  • wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku VAT oraz podniesienie intensywności dofinansowania przedsięwzięcia;
  • zmianę terminu rozpoczęcia (kwalifikowalności) przedsięwzięcia dla wniosków bankowych tj.: dotacji połączonej z kredytem bankowym;
  • wprowadzenie dodatkowego finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji;
  • wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3
    w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Nowe zasady Programu udostępnione zostały na stronach internetowych:

Grafika o treści: PRZY WYSOKIM POZIOMIE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA: OSOBY W PODESZŁYM WIEKU POWINNY POZOSTAĆ W DOMU, NIE SPACERUJMY Z MAŁYMI DZIEĆMI, NIE UPRAWIAJMY SPORTU NA WOLNYM POWIETRZU. SMOG POWODUJE CHOROBY PŁUC, ZAWAŁY SERCA, UDARY MÓZGU, NOWOTWORY. UNIKAJMY ODDYCHANIA SMOGIEM, DBAJMY O ZDROWIE. SMOG JEST REALNYM ZAGROŻENIEM. Powstaje jako efekt spalania węgla, drewna, odpadów, produkują go silniki spalinowe, szczególnie starego typu. SMOG powoduje corocznie śmierć 50 000 mieszkańców Polski. RAPORTY STACJI POMIAROWYCH PODKARPACIA https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current, TRZYDNIOWA PROGNOZA JAKOŚCI POWIETRZA NA PODKARPACIU https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=podkarpackie, BADAJ STAN POWIETRZA www.powietrze.podkarpackie.pl.

Linki wymienione w plakacie antysmogowym:

RAPORTY STACJI POMIAROWYCH PODKARPACIA
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

TRZYDNIOWA PROGNOZA JAKOŚCI POWIETRZA NA PODKARPACIU
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=podkarpackie

BADAJ STAN POWIETRZA
www.powietrze.podkarpackie.pl

2022 10 czyste powietrze 02

W nawiązaniu do §2 pkt. 1 ppkt. 16) aneksu porozumienia z gminami, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udostępnia kwartalne statystyki dotyczące realizacji PP Czyste Powietrze w podziale na poszczególne gminy. Dane obejmują okres od początku trwania Programu do 30.09.2022 r. dla Gminy Niebylec przedstawiają się następująco:

2022 10 czyste powietrze 01

Więcej informacji o programie znajdą państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Infografika dotycząca MIĘDZYNARODOWEGO DNIA CZYSTEGO POWIETRZA DLA BŁĘKITNEGO NIEBA

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza obchodzony jest 7 września przypominamy, że w naszej gminie działa punkt konsultacyjno - informacyjny w każdy wtorek i czwartek w godz. 10-15 w głównym budynku urzędu gminy, pok. nr 17 (38-114 Niebylec 170). Na miejscu mogą Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dofinansowania z Programu Czyste Powietrze. Z

Zapraszamy