REALIZACJA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE - STATYSTYKA GMINY NIEBYLEC Dane obejmują okres od początku trwania Programu do 30.06.2023 r.  dla Gminy Niebylec przedstawiają się następująco:	 Powiat	STRZYŻOWSKI Gmina NIEBYLEC, Liczba złożonych wniosków 143 szt., Liczba zawartych umów 132 szt., Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone) Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 82 szt. 1 339 476,41 zł, Przedsięwzięcia zrealizowane w części i w całości Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 105 szt.,  1 861 904,09 zł. Więcej informacji o programie znajdą państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/