Dane obejmują okres od początku trwania Programu do 30.09.2023 r. dla Gminy Niebylec przedstawiają się następująco: Powiat STRZYŻOWSKI Gmina NIEBYLEC Liczba złożonych wniosków 167 szt. Liczba zawartych umów 157 szt. Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone) Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 89 szt. 1 507 973,53 zł Przedsięwzięcia zrealizowane w części i w całości Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 110 szt. 1 963 959,61 zł Więcej informacji o programie znajdą państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl