Dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej gminy powiększyły w ostatnim tygodniu swoje wyposażenie o nowy agregat prądotwórczy marki Honda EP13500TE AVR oraz motopompę pożarniczą Tohatsu M 8/8. Pierwsze z wymienionych specjalistycznych urządzeń trafiło na wyposażenie OSP Połomia, drugie natomiast do OSP Niebylec.

Wójt Gminy Niebylec Zbigniew KorabSukcesem zakończyły się starania Wójta Gminy Niebylec Zbigniewa Koraba o pozyskanie środków finansowych na odbudowę dróg zniszczonych przez powódź. W dniu dzisiejszym (14.03.2012) Gmina otrzymała promesy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na ogólna kwotę 380 000 zł. Dodając udział własny samorządu w wysokości 20% łączne nakłady na ww cel zamkną się w kwocie 450 000 zł.

Po raz kolejny nasza Gmina znalazła się pośród samorządów z Podkarpacia, które otrzymały promesy na odbudowę infrastruktury w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W imieniu Gminy Niebylec promesę z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera odebrał Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab. Pozyskana datacja w wysokości 600 000,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadania związanego z remontem drogi gminnej Nr 1 12212 R Jawornik - Godowa na łącznej długości 1500 mb, którego realizacja planowana jest na czerwiec - lipiec br.

W końcówce 2011 roku strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku powiększyli swoje zaplecze sprzętowe o nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Master. Samochód został odebrany w grudniu 2011 z siedziby wykonawcy karosacji nadwozia do potrzeb ratownictwa, firmy PW „BIBMOT" BIK-Sp.j w Mielcu. Odbioru dokonali wraz z strażakami z Jawornika wójt gminy Zbigniew Korab oraz skarbnik Edward Wolanin.

Już wkrótce druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu wzbogacą się o nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, co z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie całej gminy Niebylec. Projekt pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec zostanie w znacznej części sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.