Zainteresowanym aktualnym przebiegiem drogi S19 obejmującym również Gminę Niebylec wskazujemy poniżej mapy wariantów zatwierdzonego decyzją środowiskową.
Na terenie powiatu strzyżowskiego inwestycja opisana jest następująco:
"Odcinek drugi rozpoczyna się w km ok. 21+700 za planowanym węzłem Babica droga przecina rzekę Wisłok i związany z nią obszar Natura 2000, biegnąc dalej w kierunku południowym. Za miejscowością Wielkie Pole dochodzi do planowanego węzła drogowego Strzyżów-Żarnowa. Kolejne MOP-y po obu stronach drogi, zaplanowano w rejonie miejscowości Jawornik. Biegnąc dalej w kierunku południowym, wariant przecina drogę krajową Nr 19, po czym wchodzi w Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Następnie, w rejonie miejscowości Domaradz przecina drogę powiatową, a dalej na południe, krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 886. Tam zaplanowano węzeł Domaradz."
Węzły drogowe w pobliżu gminy Niebylec będą zlokalizowane w Żarnowej (tuż przy granicy z gminą), Domaradzu oraz Babicy.

Lp

Nazwa węzła

Orientacyjny kilometraż

1

Węzeł „Strzyżów - Żarnowa”

28+476

2

Węzeł „Domaradz”

44+522

Na terenie gminy przewidziane są również Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w Jaworniku:

Lp.

Nazwa

Typ

Przybliżony kilometraż

Strona trasy

Powierzchnia [ha]

3

Jawornik

II

33+300

prawa

4,5

4

Jawornik

III

32+600

lewa

9,2

MOP typu II pełni funkcję wypoczynkowo – usługową. Oprócz stanowisk postojowych wypoczynkowych i sanitarnych wyposażony jest w stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, myjnię oraz miejsce parkingowe dla samochodów z niebezpiecznymi ładunkami.

MOP typu III pełni funkcję wypoczynkową i usługową. Posiada najszerszy asortyment usług dla podróżnych. Wyposażony jest we wszystkie urządzenia takie jak MOP typu II oraz dodatkowo obiekty noclegowe (hotel), punkt ważenia wraz miejscem przeładunku pojazdów ciężarowych.

Mapa 1_4
Mapa 2_4
Opis inwestycji
Podstawowe informacje o wariancie WB1 alternatywa, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Pełna informacja - www.gddkia.gov.pl/pl/a/28239/S19-w-Dukla-Barwinek
Mapy w postaci pliku pdf warto ściągnąć na dysk lokalny komputera i otworzyć w jednej z popularnych przeglądarek wówczas jest możliwość analizowania warstw.