Grafika na której widnieje tekst w języku polskim, informujący o uzyskaniu funduszy na rozwój infrastruktury rekreacyjnej. Tło górne plakatu: Rozmyty obraz ścieżki leśnej oświetlonej promieniami słońca. Główny tekst: Gmina Niebylec otrzymała dofinansowanie na realizację operacji, w tym wyznaczenie szlaków rowerowych oraz urządzenie placów zabaw i siłowni na wolnym powietrzu w okolicach schroniska młodzieżowego w Lutczy. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 85 649,00 PLN. Dodatkowy tekst na dole plakatu wyjaśnia, że te działania przyczynią się do rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Niebylec poprzez wyznaczenie szlaków rowerowych oraz stworzenie placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu. Loga na dole wskazują, że ten projekt jest współfinansowany w ramach konkretnych programów i funduszy, w tym Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.