Zdjęcie fragmentu drogi z chodnikiem

W dniu 06 marca 2023r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ogłosiła, iż został rozstrzygnięty przetarg na projekt i budowę chodnika w Lutczy wzdłuż DK 19. Najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana, złożyła firma MG Infrastruktura Marian Wołczyk z Rzeszowa. Wartość inwestycji wynosi 9 733 009,68 zł. Łącznie postanie 4330 m chodnika. Prace projektowe i roboty budowlane mają zostać zakończone w terminie do 22 miesięcy od daty zawarcia umowy (nie wlicza się okresów zimowych).

To wspaniała wiadomość dla mieszkańców naszej Gminy, szczególnie dla mieszkańców Lutczy. Chodnik znacząco poprawi mieszkańcom komfort poruszania się drogą, zapewni bezpieczeństwo oraz wpłynie na poprawę estetyki miejscowości.