Relacja filmowa ze spotkania podkomisji do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej 17 lipca 2023 r. w Niebylcu