Chłopiec przed komputerem - ilustracja artykułu Program Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Niebylec

Przedłużony został termin przyjmowania wniosków do 29 października 2021r.  na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR. Program zostanie sfinansowany z funduszy europejskich. Nabór dla Gmin odbywa się w terminie 04.10.2021 – 05.11.2021.

Celem będzie wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Celem ubiegania się o możliwość skorzystania z dofinansowania należy złożyć:

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Informację dodatkową do składanego oświadczenia

w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec,  38-114 Niebylec 170, sekretariat na 1 piętrze w godzinach pracy urzędu na załączonych wzorach w terminie od dnia ogłoszenia do 29 października 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu, dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane).

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie programu (link powyżej) oraz w Gminnym Zespole Administracyjno-Ekonomicznym Szkół pod nr telefonu 17 2773 062.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu.

Chłopiec przed komputerem - ilustracja artykułu Program Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Niebylec

Ruszył nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR. Program zostanie sfinansowany z funduszy europejskich. Nabór dla Gmin odbywa się w terminie 04.10.2021 – 05.11.2021.

Celem będzie wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Celem ubiegania się o możliwość skorzystania z dofinansowania należy złożyć:

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Informację dodatkową do składanego oświadczenia

w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec,  38-114 Niebylec 170, sekretariat na 1 piętrze w godzinach pracy urzędu na załączonych wzorach w terminie od dnia ogłoszenia do 26 października 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu, dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane).

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie programu (link powyżej) oraz w Gminnym Zespole Administracyjno-Ekonomicznym Szkół pod nr telefonu 17 2773 062.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej o treści Z okazji Dnia Edukacji Narodowej prosimy przyjąć serdeczne podziękowania za pracę na rzecz oświaty, za ważną rolę, jaką odgrywanie Państwo w procesie wychowania naszych najmłodszych mieszkańców. Niech każdego dnia towarzyszy Wam pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich życiowe wybory. Życzymy satysfakcji z pracy zawodowej, zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej