Grafika zawiera logotypy Funduszy Europejskich dla Podkarpacia, Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Województwa Podkarpackiego. Logo Funduszy Europejskich dla Podkarpacia przedstawia kolorowy symbol na granatowym tle. Logo Rzeczypospolitej Polskiej to biało-czerwona flaga. Logo Unii Europejskiej to niebieska flaga z żółtymi gwiazdami. Logo Województwa Podkarpackiego zawiera stylizowany zielono-niebieski krajobraz z napisem "PODKARPACKIE przestrzeń otwarta

Od 1 lipca 2024 roku siedem szkół podstawowych w Gminie Niebylec rozpocznie realizację projektów edukacyjnych w ramach Działania FEPK.07.12 „Szkolnictwo ogólne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027. Projekty będą realizowane przez 2 lata szkolne: 2024/2025 oraz 2025/2026.

Przyjęto, iż priorytetem każdego projektu jest zapewnienie  uczniom i uczennicom poczucia bezpieczeństwa społecznego i fizycznego, objęcie pomocą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zapewnienie profesjonalnej kadry nauczycielskiej, która jest w stanie stawić czoła wyzwaniom edukacyjnym. Tak zaopiekowane dzieci będą mogły efektywnie podejmować wyzwania dotyczące wyboru najlepszej dla nich ścieżki kształcenia, będą uwrażliwieni na problemy środowiska przyrodniczego, w którym żyją  oraz będą chętni nabywać i/lub wzmacniać kompetencje kluczowe. Wsparcie to  będzie efektywnie zrealizowane tylko z wykorzystaniem najwyższej jakości sprzętu i pomocy dydaktycznych. Stąd też zaproponowane działania obejmują: wsparcie w budowaniu bezpieczeństwa społecznego i fizycznego uczniów i uczennic, stworzenie optymalnych warunków na rzecz kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwój kompetencji dydaktycznych i zarządczych kadry, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, rozwój umiejętności i kompetencji ekologicznych, wyrównanie szans edukacyjnych, wsparcie rozwoju talentów oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic. Bardzo ważnym elementem każdego projektu jest doposażenie szkół w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

                Przewidywane wartości projektów oraz wkłady własne, które będą wnoszone przez Gminę Niebylec wynoszą:

 • SP w Baryczce: Pewna przyszłość i lepsze perspektywy – zajęcia rozwijające w SP Baryczka; wartość projektu: 651 204,53 zł; wkład własny: 73 520,00 zł,
 • SP w Gwoźnicy Górnej: Moje horyzonty; wartość projektu: 685 682,55 zł; wkład własny: 73 520,00 zł,
 • SP w Jaworniku: Wiem, działam, wzrastam – zajęcia rozwijające w Szkole Podstawowej
  w Jaworniku
  ; wartość projektu: 492 614,79 zł; wkład własny: 55 720,00 zł,
 • ZS w Lutczy: Wiem i potrafię; wartość projektu: 753 808,93 zł; wkład własny: 85 560,00 zł,
 • SP w Niebylcu: Wyrównujemy braki, rozwijamy zdolności – szkoła przyszłości; wartość projektu: 760 224,56 zł; wkład własny: 84 520,00 zł,
 • SP w Konieczkowej: Działam, Umiem, Wiem – zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej
  w Konieczkowej
  ; wartość projektu: 845 585,98 zł; wkład własny: 100 160,00 zł,
 • SP w Połomi: SPRINTEM DO SUKCESU; wartość projektu: 850 353,56 zł; wkład własny: 93 446,08 zł.

Udział dla wszystkich uczestników projektu, zarówno uczniów, jak i  nauczycieli jest bezpłatny.