Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, realizujący również zadania w zakresie:
- obrony cywilnej,
- ochrony danych osobowych,
- ochrony przeciwpożarowej,
- zarządzania kryzysowego