W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanym potocznie koronowirusem, w trosce o Państwa zdrowie i życie, zwracam się z ponownym apelem do mieszkańców Gminy Niebylec, a zarazem klientów Urzędu Gminy i jednostek Gminie podległych (GOK, GBP, GOPS i GZEAS) o ograniczenie bezpośrednich wizyt w tych instytucjach. Większość indywidualnych spraw załatwić można w sposób elektroniczny, wykorzystując pocztę elektroniczną, platformę e-PUaP, czy też telefon, pobierając odpowiednie formularze ze strony internetowej Gminy Niebylec www.niebylec.pl, w zakładce Do pobrania. Jeżeli niektórych formularzy nie będzie w tej zakładce, podanie przesłać można jako dokument wytworzony w dowolnym edytorze tekstowym.

Wprawdzie termin płatności I raty podatków mija 16 marca br. (15 marca to niedziela), ale osoby które jeszcze nie dokonały wpłaty mogą to uczynić elektronicznie na konto Urzędu Gminy 71 9168 1030 0260 1007 20000010, dopisując numer decyzji podatkowej lub numer konta podatnika.

W podobny sposób można dokonywać opłat za odpady komunalne, wpłacając odpowiednie kwoty na konto nr 80 9168 1030 0260 1007 2000 0430.  Wpłata powinna być dokonywana na osobę, która złożyła deklarację, ze wskazaniem adresu zamieszkania i okresu za jaki wnoszona jest opłata.

Przykładowy tytuł przelewu:
Jan Kowalski, zam. 38-114 Niebylec 500, opłata za odpady, za I kwartał 2020 r.

W przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż miejsce wytwarzania odpadów, należy wskazać adres zamieszkania oraz miejsce wytwarzania odpadów.

Przykładowy tytuł przelewu:
Jan Kowalski, zam. ul. Jagodowa 7, 86-420 Rzeszów, opłata za odpady z bud. 38-114 Niebylec 500, za I i II kwartał 2020 r.

Zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego spowodowaną rozprzestrzenianiom się wirusa SARS-Co V-2, zwanego popularnie koronowirusem informuję, że w dniach od 11 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zawieszone zostaną zajęcia w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Niebylec. W dniach 12 i 13 marca przedszkola będą jeszcze pełniły funkcje opiekuńcze dla dzieci, których rodzice z powodów zawodowych nie mają jeszcze możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w domu.

Zawieszone zostaną także wszystkie imprezy i wydarzenia kulturalne organizowane w lokalnych placówkach oświatowych, w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Zwracam się apelem do klientów Urzędu Gminy w Niebylcu oraz klientów miejscowych gminnych jednostek organizacyjnych (GOK, GBP, GOPS, GZEAS) o ograniczenie bezpośrednich wizyt w tych instytucjach do niezbędnego minimum. Zachęcam do kontaktu telefonicznego i e-mail.

Odwołuje wszystkie zaplanowane wcześniej spotkania oraz apeluję do mieszkańców o zachowanie wszelkich środków ostrożności i dostosowanie się do zaleceń władz epidemiologicznych. Sołtysów wsi informuję, że należy odwołać wszystkie wcześniej zaplanowane zebrania wiejskie.

Wszystkie dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.niebylec.pl, tel. 17 27 73 002.

Wójt Gminy Niebylec, zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) informuje, że Rada Gminy w Niebylcu dnia 30 stycznia 2020 r. podjęła uchwałę Nr XV/124/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gwoździance z dniem 31 sierpnia 2020 roku. W związku z tym informuję, że od 1 września 2020 r. uczniowie z tej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu.
Deklaruję również, że Gmina zapewni uczniom z Gwoździanki dowóz do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu autobusem szkolnym wraz z opiekunem.