Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z  2014  poz.1490. z późn. zm.)Wójt Gminy Niebylec zarządza co następuje:

- ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid.  nr 259 o pow. 0,45 ha w Lutczy (KW RZ1S/00048807/6), stanowiącej własność Gminy Niebylec,

- ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. nr 1772 o pow. 0,03 ha w Lutczy (KW RZ1S/00059938/3), stanowiącej własność Gminy Niebylec.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niebylec lub załącznikach poniżej:

Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Niebylec z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2021 Wójta Gminy Niebylec z dnia 24 marca 2021 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2021 Wójta Gminy Niebylec z dnia 24 marca 2021 r.