Nabór na stanowisko urzędnicze: referent w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym

Niezbędne wymagania od kandydatów:

l) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność,

4) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie prawa lub administracji

 

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

l) podstawowa znąjomość prawa pracy i kodeksu postępowania administracyjnego

2) znajomość obsługi sekretariatu,

3) umiejętność pracy w zespole,

4) dyspozycyjność i komunikatywność,

5) umiejętność obsługi komputera.

 

Zadania wykonywane na stanowisku: obsługa sekretariatu oraz kadr i szkoleń

Poniżej treść ogłoszenie wraz z Protokołem z weryfikacji ofert w przeprowadzanym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym.