Trwają prace na drodze relacji Niebylec Gwoźnica. Związane są one z projektem Powiatu Strzyżowskiego pn. Przebudowa drogi Nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica wraz z przebudową mostów który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Infrastruktura techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

W ramach wspomnianego projektu wykonawca Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie oraz FPHU REMOST inż. J. Siry w Dębicy dokonuje przebudowy drogi na odcinku 4,3 km oraz 3-ch mostów. Koszt realizacji tego zadania to 5 975 909,38 zł, z czego środki w kwocie 4 163 921,56 zł pochodzą z budżetu państwa wydzielonego na realizację tego programu, natomiast pozostała suma pochodzi z budżetu powiatu przy współudziale finansowym Gminy Niebylec. Zakończenie prac przewidziano na koniec mają br. Więcej informacji można zaczerpnąć ze strony Powiatu Strzyżowskiego – strzyzowski.pl.

na podstawie info. ze strony stryzowski.pl - M.Lenart