Długo oczekiwana inwestycja – droga ekspresowa S19 z Babicy do Barwinka – nabiera realnych kształtów i tempa. Odcinek został wpisany na listę podstawowych przedsięwzięć w Kontrakcie Terytorialnym.
Historyczny aneks
Dokument w tej sprawie w postaci aneksu podpisał marszałek Władysław Ortyl i Adam Hamryszczak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Wydarzenie miało miejsce podczas konferencji „Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia”.
To wielki dzień dla Podkarpacia –powiedział tuż po złożeniu podpisu marszałek Władysław Ortyl, który od lat zabiegał o zapewnienie finansowania dla tej inwestycji. W podpisaniu aneksu do Kontraktu Terytorialnego wziął także udział europoseł Tomasz Poręba, który od lat na forum Parlamentu Europejskiego starał się uzyskać zielone światło dla tego ważnego, komunikacyjnego przedsięwzięcia oraz dla budowy całego szlaku Via Carpathia, którego S19 jest ważnym elementem.
Jesteśmy świadkami historycznego dnia dla Podkarpacia, dla Polski. Wiele lat starań, zabiegów, coś co wydawało się niemożliwe, dzisiaj staje się realne. To jest dzień szczególny, cieszę się, że mogę w tym wydarzeniu uczestniczyć – powiedział europoseł Tomasz Poręba.

Na podpisaniu aneksu nie zabrakło też posłów – Bogdana Rzońcy i Wojciecha Buczaka. Obecny był również Marek Chodkiewicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki.
Poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący sejmowej komisji ds. infrastruktury podkreślał, że ta część Polski i Europy zasługuje na korytarz komunikacyjny, jakim jest Via Carpathia.
– Dziękujemy za ten odcinek do Barwinka, ale powinniśmy już myśleć o dalszym rozwoju tej drogi – mówił poseł Bogdan Rzońca. Podkarpacie, makroregion Polski Wschodniej, długo czekał na taką decyzję polskiego rządu – mówił wiceminister Adam Hamryszczak, Marszałek Władysław Ortyl dziękował szczególnie premier Beacie Szydło za szybkie działania, które doprowadziły do podpisania aneksu do Kontraktu Terytorialnego. Trzeba podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego faktu. Dziś możemy powiedzieć światu, wszystkim krajom ze szlaku Via Carpathia, że Polska nadąża, a nawet wyprzedza innych w tym projekcie. Dziś fakty się dokonują – mówił marszałek.

Starania o S19 Babica-Barwinek
Województwo podkarpackie Kontrakt Terytorialny podpisało w grudniu w 2014 roku. Większość regionów zrobiła to wcześniej, ale marszałek Władysław Ortyl negocjował wpisanie kluczowego odcinka S19 z Babicy do Barwinka chociaż na listę rezerwową. Teraz droga z Babicy do Barwinka znalazła się na liście podstawowej. To daje gwarancję rządowego finansowania. Już w grudniu 2016 roku przyznano blisko 70 milionów na prace koncepcyjne tego odcinka, a wcześniej zabezpieczono finansowanie budowy fragmentu z Rzeszowa do Babicy. W lipcu tego roku rząd RP podniósł limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych  na  lata  2014-2023,  zapisując 21 mld zł na drogę ekspresową S19. Te kroki zapowiadały, że wkrótce zapali się zielone światło dla odcinka Babica-Barwinek, najtrudniejszego pod względem budowlanym. I tak właśnie się  stało po podpisaniu aneksu do Kontraktu Terytorialnego.
Droga  ekspresowa  S19  jest  częścią międzynarodowego szlaku Via Carpathia. Zabiegi o jego utworzenie trwają od lat. Po podpisaniu aneksu do KT podkarpacki odcinek nabrał bardziej realnych szans na powstanie w całości. Stan zaawansowania prac dotyczący budowy S19 na Podkarpaciu:
- odcinek: węzeł Lasy Janowskie – węzeł Sokołów Małopolski Północ – trwa postępowanie przetargowe;
- odcinek: Sokołów Młp – Stobierna – zrealizowany;
- odcinek:  Stobierna  –  Rzeszów Wschód – zrealizowany;
- odcinek: Rzeszów – Zachód Świlcza – zrealizowany;
- odcinek: Świlcza – Rzeszów Południe – zrealizowany, nieużytkowany;
- odcinek  Rzeszów  Południe  –  Babica trwa realizacja Koncepcji Programowej;
- odcinek Babica - Barwinek jest na etapie przetargu na Koncepcję Programową, trwa sprawdzanie ofert

Przedruk z Podkarpackiego Przeglądu Samorządowego nr 2/2017 (136) rok XVII