Urząd Gminy Niebylec informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w bieżącym roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją azbestu.

Dofinansowanie obejmuje odbiór azbestu z posesji i jego utylizację, natomiast nie obejmuję demontażu płyt azbestowych z dachu, jak również dopłaty do nowego pokrycia dachowego.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani odbiorem azbestu (eternitu) w 2020 roku proszeni są o złożenie stosownych wniosków w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej www.niebylec.pl (zakładka ,,Do pobrania”), a dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (17) 277 39 93 w godzinach pracy Urzędu Gminy Niebylec, tj. pon. od 9:00 do 17:00, wt.- pt. od 7.00 do 15.00.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosków.