NOWE ŚWIADCZENIE OD STYCZNIA 2022

Infografika o Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

W Gminie Niebylec rozpatrywanie wniosków i przyznawanie dodatku osłonowego powierzone
zostało Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niebylcu
Od poniedziałku 10 stycznia 2022r. wniosek będzie można złożyć w GOPS Niebylec
w dziale świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Komu przysługuje:
Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym, przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie się kształtowała następująco:

 • 400 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 600 zł – w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego,
 • 850 zł – w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego,
 • 1150 zł – w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego.

Natomiast, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), roczna wysokość dodatku osłonowego wyniesie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia 2022 r. lub do 31 października 2022 roku.

W przypadku złożenia wniosku do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Należy wówczas złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski będzie można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 • tradycyjnie (papierowo) – od 10 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. –  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu, 38-114 Niebylec 24,  telefon 17 277 30 46, 531 982 416 dział świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych.

Infografika z numerem infolinii o dodatku osłonowym: 22 369 1444

Link do wniosku o dodatek osłonowy:
https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania