Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niebylcu pod nr telefonu 17 2773 046 do 28 grudnia 2020 r.
https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022