Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które nie posiadają rodziny oraz bliskich, zdolnych do udzielenia im pomocy w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb tj. zakupu żywności, zaopatrzenia w leki, mogą zgłaszać swoje potrzeby telefonicznie w godzinach pracy GOPS od 7.00 do 15.00 w poniedziałek od 7.00 do 17.00 pod numerem telefonu:

17 2773046
531 982 416

INFORMACJA DOT. UDZIELENIA POMOCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że osoby potrzebujące (pozostające w kwarantannie) mogą uzyskać wszystkie niezbędne informacje oraz zgłosić potrzeby w zakresie dostarczenia żywności, lekarstw, uzyskania pomocy psychologicznej.

TELEFON JEST DOSTĘPNY W GODZINACH PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GODZ. OD 7.00 DO 15.00 OD WTORKU DO PIĄTKU
W PONIEDZIAŁEK OD 7.00 – 17.00
17 2773046

JEŚLI POTRZEBUJESZ WSPARCIA I POMOCY ZADZWOŃ

APEL - WZAJEMNA POMOC

Drodzy Mieszkańcy,
Koronawirus SARS-CoV-2 jest obecny w Polsce i wpływa na życie wokół nas. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się osoby starsze i schorowane, które muszą szczególnie na siebie uważać, unikać skupisk ludzi i masowych zgromadzeń. Często mieszkają samotnie, potrzebują wsparcia, by móc uniknąć konieczności kontaktów z otoczeniem, np. robiąc zakupy. Każdy z nas ma w swoim najbliższym otoczeniu seniorów i osoby w podeszłym wieku.
W związku z tym, że dla tej grupy koronawirus stanowi największe zagrożenie, zwracam się do Państwa z apelem o pomoc sąsiedzką – zrobienie zakupów, wykupienie leków, zapłacenie rachunków na poczcie lub w banku. Takie drobne gesty są dziś na wagę zdrowia, a nawet życia.
Okażmy pomoc i wsparcie tym, którzy w tej szczególnie trudnej sytuacji najbardziej jej potrzebują. Nie bądźmy obojętni.

Za okazaną pomoc i wsparcie bardzo dziękujemy.

Wójt Gminy Niebylec
Zbigniew Korab

Dyrektor GOPS
Alicja Dopart

INFORMACJA DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

Osoby objęte kwarantanną, które nie posiadają rodziny oraz bliskich, zdolnych do udzielenia im pomocy w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb tj. zakupu żywności, zaopatrzenia w leki, mogą zgłaszać swoje potrzeby telefonicznie w godzinach pracy GOPS tj. od 7 do 15-tej pod numerem telefonu: 17 2773046

Komunikat dotyczący wsparcia psychologicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzyżowie oferuje telefoniczne wsparcie psychologiczne skierowane do mieszkańców powiatu strzyżowskiego, którzy czują strach przed zarażeniem się koronawirusem, zmagają się z własną chorobą lub zarażeniem u bliskiej osoby oraz w innych przypadkach nieradzenia sobie emocjonalnie z pandemią.

Pomoc udzielana jest w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonu
17 276 10 75 lub 533 424 992
 
Jeśli potrzebujesz wsparcia zadzwoń.

GOPS w Niebylcu uruchamia akcję "POMOC SĄSIEDZKA".

Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do niesienie pomocy w swoim najbliższym otoczeniu poprzez np. zrobienie zakupów, dostarczenie leków czy odwiedzin u osoby starszej, samotnej.
Apelujemy też o zgłaszanie nam przypadków osób pozbawionych pomocy ze strony rodziny, a które z powodu wieku powinny pozostać w domu.
Stworzymy bazę kontaktów "Lokalnych Pomagaczy", którzy zechcą podzielić się swoją życzliwością i  wolnym czasem. Zapisy pod telefonem 17 2733046

TE DROBNE GESTY MOGĄ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE !!!