W dniu 1 grudnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pod hasłem "Nie bądź obojętny na przemoc".

Wpłynęło 36 prac konkursowych z 8 szkół Gminy Niebylec:

Zespół Szkół w Połomi - 11 prac,

Zespół Szkół w Niebylcu - 3 prace,

Zespół Szkół w Konieczkowej - 1 praca,

Zespół Szkół w Gwoźnicy Górnej - 2 prace,

Szkoła Podstawowa w Jaworniku - 10 prac,

Szkoła Podstawowa w Gwoździance - 7 prac,

Szkoła Podstawowa w Bliziance - 1 praca,

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lutczy - 1 praca.

Spośród wszystkich prac, które wpłynęły na konkurs, sześć nie spełniało wymogów określonych w regulaminie konkursu więc nie były oceniane.

Prace konkursowe oceniała komisja w składzie:

1. Jacek Kozdraś - przewodniczący komisji

2. Dariusz Twardosz - członek komisji

3. Bernarda Kowalska - członek komisji

4. Józef Czurczak - członek komisji

W kategorii klas I - III szkół podstawowych przyznano:

I miejsce - Gabriela Sołtys, kl. II SP w Konieczkowej

II miejsce - Anita Sołtys, kl. I SP w Gwoźnicy Górnej

III miejsce - Szymon Homa, kl. I SP w Goźnicy Górnej

Wyróżnienie - Daria Pszonka, kl. II SP w Połomi

W kategorii klas IV -VI szkół podstawowych przyznano:

I miejsce - Jakub Wójcikowskl, kl.V SP w Gwoździance

II miejsce - Gabriela Pałys, kl. V SP w Jaworniku

III miejsce - Julia Wnęk, kl. VI SP Nr 2 w Lutczy

Wyróżnienia: Róża Turoń, kl. V SP w Baryczce

Aleksandra Pietrucha, kl. V SP w Niebylcu

Magdalena Szostak, kl. V SP w Jaworniku

Nikola Froń, kl. IV SP w Gwoździance

Anna Karnas, kl .VI SP w Połomi

W kategorii klas I - III gimnazjum wpłynęła tylko jedna praca, której komisja przyznała wyróżnienie.

Komisja konkursowa oceniając prace wzięła pod uwagę przede wszystkim zgodność tematu pracy z tematyką konkursu, pomysłowość i kreatywność oraz estetykę pracy. Komisja podkreśliła wysokl poziom konkursu, różnorodność technik oraz fakt, iż temat konkursu wzbudził zainteresowanie problemem przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Nagrody oraz dyplomy dla uczestników konkursu zostaną przekazane dyrektorom szkół, którzy wręczą je dzieciom.

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu. Informacje o wynikach konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną również zamieszczone na stronie www.niebylec.com.pl.

Komisja Konkursowa składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie.