Logotyp z grafiką zawierająceą podobiznę osoby udzielającej pomocy osobie niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu w związku z realizacją zadania w ramach resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 przekazał w dniu 12 stycznia 2022 r.:
1. zestawienie z realizacji Programu – załącznik nr 4
2. sprawozdanie z realizacji Programu – załącznik nr 5

Zgodnie z umową nr S-V.37/2022/AOON wykorzystano na realizację zadania 160 810,01 zł oraz dokonano zwrotu dotacji w wysokości 38 824,39 zł., w tym na realizację zadania 37 808,16 zł., a na obsługę Programu 1016,23 zł.

W ramach Programu usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w 2022 r. przyznano 15 osobom w tym 1 dziecku. W związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji Programu zwiększono ilość osób korzystających z asystencji z 12 do 15. Na wynagrodzenie asystentów wydano 144 954,09 zł. Powstałe oszczędności wynikały przede wszystkim z niewykorzystanych środków w zakresie kosztów transportu, zakupu środków ochrony oraz ubezpieczenia.

Złożone zestawienie i sprawozdanie z realizacji ww. programu zostały zatwierdzone przez Wojewodę Podkarpackiego w styczniu.2023 r., co potwierdzono w piśmie 24.02.2023 r.

 

Alicja Dopart
Dyrektor GOPS