Dofinansowano ze środków budżetu państwa - Remont drogi gminnej nr 1 12224 R Gwoźnica Górna – Jamne w km 0+477 – 1+121

Remont drogi gminnej nr 1 12224 R Gwoźnica Górna – Jamne w km 0+477 – 1+121

Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Całkowita wartość inwestycji: 133 736,58 zł

Kwota dofinansowania: 91 000,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z kruszywa łamanego o łącznej długości 644 m i szerokości 2,7 m.

Cel projektu: Usunięcie szkód powstałych w wyniku wystąpienia na terenie Gminy Niebylec w czerwcu 2020 r. klęsk żywiołowych tj. ulewnych opadów deszczu.

Termin realizacji zadania: od 09.12.2020 r. do 18.12.2020 r.