Grafika z treścią: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 DOTACJA CELOWA 4 800 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA PUBLICZNEGO 6 000 zł