W związku z coraz częściej pojawiającymi się próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus” są strony:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu przypomina, że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny.