Aktualności z Gminy Niebylec

Zarządzenie Wójta Gminy Niebylec w sprawie wyborów sołtysów wsi

Wójt Gminy Niebylec postanawia zarządzić wybory sołtysów wsi: Baryczka, Blizianka, Gwoździanka, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna, Jawornik, Konieczkowa, Lutcza, Małówka, Niebylec i Połomia na 3 marca 2019 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej:

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi na terenie Gminy Niebylec

Obwieszczenie o wyborach sołtysów wsi 2019

Zgłoszenie kandydata na sołtysa

ZGODA NA KANDYDOWANIE

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ