Strategia rozwoju jest najistotniejszym dokumentem programowym dla danej jednostki samorządu terytorialnego. Jest ona dokumentem planistycznym, który przede wszystkim określa sytuację społeczno-ekonomiczną gminy, jej słabe oraz mocne strony, a także najważniejsze kierunki rozwoju. Strategia ułatwia lokalnym władzom podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych, prawnych, ekologicznych jak również efektywne planowanie przyszłych działań.

pdfSTRATEGIA ROZWOJU GMINY NIEBYLEC NA LATA 2021-2030