Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy.pdf)WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudo[Wniosek o ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizację inwestycji celu publicznego - ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE MRIT WZÓR]
Pobierz plik (Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf)Wniosek o ustalenie numeru porządkowego[Wniosek o ustalenie numeru porządkowego]
Pobierz plik (Wniosek_o_zmianę_decyzji_o_warunkach_zabudowy.pdf)WNIOSEK o zmianę decyzji o warunkach zabudowy[WNIOSEK o zmianę decyzji o warunkach zabudowy]
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zaświadczenia_o_przeznaczeniu_w_miejscowym_planie_zagospodarowania_przestrzennego_działki.pdf)WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁEK W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGO[WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁEK W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO]
Pobierz plik (Wniosek_o_wycofanie_wniosku_o_wydanie_decyzji_o_warunkach_zabudowy.pdf)WYCOFANIE WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY[WYCOFANIE WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY]
Pobierz plik (Wniosek_o_przeniesienie_decyzji_o_warunkach_zabudowy.pdf)WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy[WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy]
Pobierz plik (Oświadczenie_o_zrzeczeniu_się_prawa_do_wniesienia_odwołania.pdf)OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA[OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA]
Pobierz plik (Uzupełnienie wniosku.pdf)UZUPEŁNIENIE WNIOSKU[UZUPEŁNIENIE WNIOSKU]