Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Urząd Gminy Niebylec przypomina wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Niebylec o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego należy złożyć wniosek do Wójta Gminy w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r., należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w tutejszym Urzędzie Gminy pok. nr 7 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Niebylcu) w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek-piątek od 7:00 do 15:00.

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:
160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
5.84 zł średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni
 

UWAGA! Osoby, które złożyły w lutym br. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i wykorzystały cały limit przyznany na 2024 rok – nie mogą ponownie składać wniosku w sierpniu.
Prosimy, aby rolnicy podawali we wnioskach numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie wypłata środków.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Niebylec, Referat Mienia i Ochrony Środowiska, 38-114 Niebylec 183 pok. nr 7 lub pod numerem telefonu 172773992.

Załączniki:
Pobierz plik (2024-02_wniosek_akcyza.pdf)WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego[WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej]
Pobierz plik (2024-02_akzyca_zalacznik.pdf)Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego[Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej]
Pobierz plik (2019-08_klauzula_informacyjna_podatek_akcyzowy.pdf)Klauzula informacyjna[Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w związku ze zwrotem podatku akcyzowego)]
Pobierz plik (2019-08_oswiadczenie_do_klauzuli_informacyjnej.pdf)OŚWIADCZENIE o zapoznaniu z klauzulą informacyjną[OŚWIADCZENIE o zapoznaniu z klauzulą informacyjną - plik pdf]