Grafika dotycząca INFORMACJI OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RZESZOWIE z dnia 30 sierpnia 2023 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.