WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Państwowa Komisja Wyborcza podaje  do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.: Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  Okręg wyborczy nr 23 – część województwa podkarpackiego obejmująca obszary powiatów: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miast na prawach powiatu: Rzeszów, Tarnobrzeg. Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 15. Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Okręg wyborczy nr 54 - część województwa podkarpackiego obejmująca obszary powiatów: leżajski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski oraz miasta na prawach powiatu: Tarnobrzeg. Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1. Okręg wyborczy nr 55 - część województwa podkarpackiego obejmująca obszary powiatów: dębicki, kolbuszowski, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski. Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1. Okręg wyborczy nr 56 - część województwa podkarpackiego obejmująca obszary powiatów: łańcucki, rzeszowski oraz miasta na prawach powiatu: Rzeszów. Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Rzeszowie  przy ul. Grunwaldzkiej 15.   Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej    	  /-/  Sylwester Marciniak