Informacje o przetargach oraz zamówieniach publicznych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej w menu:

- Zamówienia Publiczne,
- Przetargi.