Informacja o realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2015 rok

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Niebylec w 2015 roku.”

w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, Część II‑Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Zadanie zrealizowano przy udziale:

  • środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie: 3 299,10 zł,
  • środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 4 713,00 zł,
  • środków własnych jst:  15 272,35 zł