Złote Gody 2018

„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie." ( Papież Jan Paweł II).
Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałego gmachu któremu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych zakładających rodziny.
Uroczyste spotkanie par obchodzących brylantowe i złote gody małżeńskie odbyło się 2 października 2018r w Domu Kultury w Niebylcu.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz gminy Zbigniew Korab – Wójt Gminy Niebylec, Danuta Lęcznar - Przewodnicząca Rady Gminy w Niebylcu, Zofia Leszczak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Jednak najważniejszymi gośćmi były pary obchodzące jubileusz:
- Brylantowych godów - 60 lat pożycia małżeńskiego Państwo Zofia i Ludwik Bosek z Połomi.
- Złotych godów małżeńskich - 50 lat pożycia małżeńskiego:
Alina i Józef Bator z Konieczkowej
Maria i Jan Bosek z Połomi
Anna i Jan Dziedzic z Małówki
Władysława i Władysław Lubas z Małówki
Zofia i Adam Pszonkaz Lutczy
Zofia i Jerzy Soboń z Niebylca
Kazimiera i Edward Szafran z Połomi
Emilia i Józef Walus z. Małówki
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przywitała pary i złożyła życzenia. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud włożony w zapewnienie bytu rodzinie, za wychowanie dzieci i przeżycie w jednym związku małżeńskim 60 lat i 50 lat Jubilaci zostali odznaczeni medalami przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji w imieniu Prezydenta RP medalami za „Długoletnie pożycie małżeńskie” dokonał Wójta Gminy – Pan Zbigniew Korab.
Parom wręczono legitymacje, pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Pan Wójt Gminy Zbigniew Korab dostojnym jubilatom życzył długich i pogodnych lat w zdrowiu, wszelkiej pomyślności oraz pogratulował tak długiego stażu małżeńskiego.
Podniosłą chwilę uczczono wznosząc toast symboliczną lampką szampana, a „100 lat” odśpiewano przy dźwiękach Zespołu „Trio Galicyjskie”.
Dostojnym Jubilatom życzymy jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki i miłości od najbliższych na wiele następnych lat.