Święto Narodowe Trzeciego Maja 2017

Coroczne gminne uroczystości Święta Trzeciego Maja rozpoczęły się od zbiórki strażaków oraz pocztów sztandarowych szkół z terenu gminy Niebylec. Liczny udział druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Niebylec związany jest z tradycyjnym obchodzeniem przez nich święta patronalnego strażaków św. Floriana przepadającego na 4 maja. Zebrani udali się do kościoła parafialnego w Niebylcu, gdzie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny i strażaków. Eucharystia była koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Stęchłego oraz ks. Czesława Goraja – proboszcza miejsca i ks. Pawła Smolenia – wikariusza. Następnie uczestnicy prowadzeni przez Orkiestrę Dęta z Niebylca oraz mażoretki udali się pod pomnik św. Floriana. Złożony został tam meldunek przez druha Stanisława Daszykowskiego – Komendanta Gminnego ZOG ZOSP RP w Niebylcu, który przyjął Zbigniew Korab wójt gminy Niebylec, a następnie wygłosił okolicznościową mowę. W dalszej części delegacje składały kwiaty pod pomnikiem. Uroczystość została zakończona koncertem pieśni patriotycznej oraz występem mażoretek.

Zdjęcia z wydarzenia wykonał Pan Bartłomiej Bara