Antoni Ciepielowski radny Rady Gminy Niebylec XIX kadencji 2024-2029 zwrócił się 22 maja 2024 z interpelacją radnego w sprawach:

  • Bieżącego remontu drogi Baryczka - Sołonka numer dz 645/1 oraz usunięcia przydrożnych topoli;
  • Wykonania nakładki asfaltowej na części drogi gminnej będącej łącznikiem drogi Baryczka - Sołonka z drogą powiatową należącą do powiatu Rzeszowskiego i wykonania poboczy na całości drogi;
  • Remontu mostu, bądź wykonania nowego mostu na potoku w miejscowości Baryczka przy skrzyżowaniu na przysiółek Zalesie i przysiółek Kamienna.

pdfTreść interpelacji z 22 maja 2024 r. radnego Antoniego Ciepielowskiego

pdfOdpowiedź na pismo BR.0002.2.2024 z dnia 23.05.2024 r. dot. interpelacji Radnego Rady Gminy Niebylec Antoniego Ciepielowskiego z dnia 22.05.2024 r.