Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z licznymi sugestiami ze strony Uczestników Projektu odnośnie wariantów instalacji solarnych planowanych do wykonania w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, dokonaliśmy zmiany założeń projektowych w powyższym zakresie, jak następuje:
- dla gospodarstw domowych do dwóch osób projektuje się instalację solarną o mocy min. 2,4 kW i zbiorniku solarnym o pojemności min. 250 l,
- dla gospodarstw domowych trzy i czteroosobowych projektuje się instalację solarną o mocy min.3,6 kW i zbiorniku solarnym o pojemności min. 300 l,
- dla gospodarstw domowych pięcio i sześcioosobowych projektuje się instalację solarną o mocy min. 4,8 kW i zbiorniku solarnym o pojemności min. 400 l,
- dla gospodarstw domowych siedmioosobowych i większych projektuje się instalację solarną o mocy min. 6,0 kW i zbiorniku solarnym o pojemności min. 500 l.

Zestawienie parametrów poszczególnych instalacji wraz z prognozowaną wysokością wkładu własnego w ramach poszczególnych wariantów instalacji solarnych znajduje się w załączonej tabeli. Zwracamy uwagę, że poszczególne parametry proponowanych aktualnie instalacji staraliśmy się dobrać w taki sposób, aby w większym stopniu spełniały one Państwa oczekiwania, a jednocześnie nie wiązały się ze zwiększeniem wyliczonego pierwotnie wkładu własnego Uczestnika Projektu. W związku z powyższym w najbliższych dniach będziemy chcieli skontaktować się z właścicielami nieruchomości, na których przewidziany jest montaż instalacji solarnych celem dopasowania właściwej instalacji według nowego podziału.