Grafika o treści: Współfinansowane przez Unię Europejską, ZINTEGROWANE STATYSTYKI DOTYCZĄCE GOSPODARSTW ROLNYCH. Szanowni Rolnicy! Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na t całego kraju zostanie przeprowadzone dotyczące gospodarstw rolnych. Dane można przekazać przez formularz on-line na stronie stat.gov.pl lub ankieterowi (telefonicznie lub osobiście). Celem badania jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej i regionalnej polityki rolnej. Uzyskane z badania dane stanowią również podstawę do oceny efektów Wspólnej Polityki Rolnej. Tożsamość ankietera można sprawdzić na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera Szczegóły: badania-ankietowe.stat.gov.pl Infolinia: 22 279 99 99