Infografika o treści: Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców Gminy Czudec, Niebylec i Wielopole Skrzyńskie, na spotkania aktywizujące nt. głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji na lata 2014-2020 Terminy spotkań: 23.08.2022 r. godzina 19:00 Świetlica Wiejska Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach 25.08.2022 r. godzina 18:00 Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu 26.08.2022 r. godzina 17:30 Siedlisko Janczar w Pstrągowej