W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanym potocznie koronowirusem, w trosce o Państwa zdrowie i życie, zwracam się z ponownym apelem do mieszkańców Gminy Niebylec, a zarazem klientów Urzędu Gminy i jednostek Gminie podległych (GOK, GBP, GOPS i GZEAS) o ograniczenie bezpośrednich wizyt w tych instytucjach. Większość indywidualnych spraw załatwić można w sposób elektroniczny, wykorzystując pocztę elektroniczną, platformę e-PUaP, czy też telefon, pobierając odpowiednie formularze ze strony internetowej Gminy Niebylec www.niebylec.pl, w zakładce Do pobrania. Jeżeli niektórych formularzy nie będzie w tej zakładce, podanie przesłać można jako dokument wytworzony w dowolnym edytorze tekstowym.

Wprawdzie termin płatności I raty podatków mija 16 marca br. (15 marca to niedziela), ale osoby które jeszcze nie dokonały wpłaty mogą to uczynić elektronicznie na konto Urzędu Gminy 71 9168 1030 0260 1007 20000010, dopisując numer decyzji podatkowej lub numer konta podatnika.

W podobny sposób można dokonywać opłat za odpady komunalne, wpłacając odpowiednie kwoty na konto nr 80 9168 1030 0260 1007 2000 0430.  Wpłata powinna być dokonywana na osobę, która złożyła deklarację, ze wskazaniem adresu zamieszkania i okresu za jaki wnoszona jest opłata.

Przykładowy tytuł przelewu:
Jan Kowalski, zam. 38-114 Niebylec 500, opłata za odpady, za I kwartał 2020 r.

W przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż miejsce wytwarzania odpadów, należy wskazać adres zamieszkania oraz miejsce wytwarzania odpadów.

Przykładowy tytuł przelewu:
Jan Kowalski, zam. ul. Jagodowa 7, 86-420 Rzeszów, opłata za odpady z bud. 38-114 Niebylec 500, za I i II kwartał 2020 r.