Humanitarne przeprowadzanie uboju zwierząt gospodarskich - szkolenie w Niebylcu

UWAGA, nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia szkolenia na 8:00.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzyżowie oraz Wójt Gminy Niebylec  zapraszają na szkolenie w dniu 03.04.2019 r. (środa) w budynku Urzędu Gminy w Niebylcu, 38-114 Niebylec 170, pokój nr 11 – świetlica, o godz. 8:00  w zakresie: „Humanitarne przeprowadzanie uboju zwierząt gospodarskich w gospodarstwie z przeznaczeniem mięsa na użytek własny".

Szkolenie to jest niezbędne do uzyskania stosownego zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje wymagane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2016 r., poz. 885) dla osób które prowadzą ubój na potrzeby własne.
Szkolenie jest bezpłatne, a za wydane zaświadczenie należy uiścić opłatę skarbową 17,00 PLN.
Kontakt w sprawie: 17 2773992.