Wójt Gminy Niebylec informuje, że z dniem 23 kwietnia 2020 r. zostaje otwarty plac targowy w Niebylcu

W związku z ponownym uruchomieniem targowiska, w celu zapobieżeniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, podczas wymiany towarowej należy przestrzegać następujących zasad:

1) należy ograniczyć liczbę klientów do 4 osób na jeden punkt handlowy z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych punktów (straganów),

2) osoby przebywające na placu targowym muszą mieć zasłonięte usta i nos,

3) osoby sprzedające oraz przebywające na placu targowym są obowiązane nosić podczas zakupu towarów rękawiczki jednorazowe,

4) wskazane jest aby sprzedawca zapewnił na swoim stanowisku środki do dezynfekcji oraz jednorazowe rękawiczki; środki dezynfekcyjne zapewnia także organizator targowiska w wyznaczonym miejscu,

5) klienci między sobą i sprzedawcami muszą zachować bezpieczną odległość,

6) należy w miarę możliwości ograniczyć ekspozycję żywności niepakowanej, przeznaczonej do bezpośredniego spożycia, np. ciasta, pieczywo, bułki; towary tego typu należy przykryć folią i odsunąć w miejsca oddalone od bezpośredniego kontaktu z konsumentem,

7) towar może być podawany i pakowany wyłącznie przez sprzedawcę (prosimy o maksymalne ograniczenie samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych, pieczywa, owoców i warzyw oraz szybkie i sprawne dokonywanie najpilniejszych zakupów, aby umożliwić innym wejście na targowisko),

8) należy dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.