Informuje się mieszkańców wsi Gwoźnica Dolna, że wpłaty na ratę 3 podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami należy uiszczać za pośrednictwem banku, ponieważ rata 3 nie będzie pobierana przez inkasenta.