Ogłoszenie o naborach z małych projektów - C.K. Podkarpacie

Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

 I. Termin składania wniosków: od dnia 27.06.2014r do dnia 25.07.2014r. O terminie złożenia wniosku decyduje data dostarczenia do Biura Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie.

II. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, w godz. 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

III. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Więcej informacji na ckpodkarpacie.pl - Ogłoszenie o naborach z małych projektów