Plakat informacyjny o naborze wniosków na premię dla młodych rolników organizowany przez Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR z okazji 30-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na górze grafiki znajduje się zdjęcie dwóch uśmiechniętych osób trzymających kosze z warzywami, na tle zielonego pola. Poniżej widnieją informacje o naborze wniosków od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 roku. W sekcji 'Dla kogo?' opisane są warunki uczestnictwa: młodzi rolnicy, pełnoletni, nieprzekraczający 40 roku życia, po raz pierwszy rozpoczynający prowadzenie działalności rolniczej jako jedyny kierujący, posiadający odpowiednie kwalifikacje lub zobowiązujący się do ich uzupełnienia. Wysokość premii wynosi 200 000 zł wypłacana w dwóch ratach: pierwsza 140 000 zł, druga 60 000 zł. Możliwe inwestycje obejmują zakup nowych maszyn i urządzeń, nieruchomości rolnych, inwestycje budowlane, zakup zwierząt do stada podstawowego, paliwa rolniczego, środków ochrony roślin i nawozów mineralnych lub organicznych oraz paszy dla zwierząt. W lewym dolnym rogu znajduje się logo ARiMR i adres strony internetowej www.gov.pl/web/arimr.