Niebieskie gwiazdy z sygnetu znaku Funduszy Europejskich, napis „Fundusze Europejskie”, tytuł projektu "Odpowiedzialni za przyszłość"

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie realizuje projekt nr. FEPK.07.02-IP.01-0001/23 pn. „Odpowiedzialni za przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Okres realizacji projektu: 01.08.2023 r. do 31.12.2024 r.
Zasięg projektu: województwo podkarpackie.
Grupa docelowa: wsparciem zostanie objętych 400 uczestników (grupa młodsza - 80 osób, grupa starsza - 320 osób)
Wartość projektu: 6 236 897,71 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 5 301 363,05 zł

Korzyści z udziału w projekcie

  • uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach, stażach
  • rozwinięcia kwalifikacji zawodowych
  • doskonalenia swoich umiejętności cyfrowych
  • zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy
  • otrzymania materiałów szkoleniowych

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Szczegółowe informacje na stronie: https://ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/podkarpackie/projekty-podkarpackiej-wk/odpowiedzialni-za-przyszlosc-main