Na podstawie art. 5 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) Wójt Gminy Niebylec ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w okresie od 2 stycznia 2023r. do 29 grudnia 2023 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, pt.:
"Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16".

Szczegółowe informacje w załącznikach:

pdfZarządzenie Wójta

pdf Ogłoszenie konkursu

pdfWzór oferty