II nabór kandydatów do projektu ,,CZAS NA STAŻ!”

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA
OGŁASZA
II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ,,CZAS NA STAŻ!” 

Znajdź plan na siebie – skorzystaj z płatnych staży zawodowych
wymagane – zaangażowanie i dobre chęci

 Nabór rozpoczął się  30.05.2016 r. i trwać będzie do 10.06.2016 r.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy do udziału kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne. 

W ramach działań projektu każdy uczestnik otrzyma:

  • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
  • pośrednictwo pracy
  • certyfikowane szkolenia zawodowe (wsparcie otrzyma 10 uczestników, którzy zostaną przeszkoleni pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców)
  • płatne staże zawodowe na okres 5 miesięcy

Rekrutacja do projektu odbędzie się w III turach naboru tj.,

  • I tura marzec 2016 r. – rekrutacja 30 osób
  • II tura  maj-czerwiec 2016 r. - rekrutacja 47 osób
  • III tura sierpień-wrzesień 2016 r. - rekrutacja 47 osób

Projekt „Czas na staż” to również szansa dla przedsiębiorców, którzy również mogą zgłosić się do uczestnictwa w projekcie i skorzystać z szansy na pozyskanie pracownika odpowiadającemu na potrzeby pracodawcy. Przedsiębiorcy mogą liczyć na:

  • przeszkolenie osoby pod konkretne potrzeby firmy
  • pokrywamy w całości koszt wynagrodzenia stażysty przez 5 miesięcy
  • zapewniony dodatek dla opiekuna stażysty

Oczekiwania względem przedsiębiorcy chcącego przyjąć pracownika na staż jest deklaracja zatrudnienia stażysty po stażu przez co najmniej 3 miesiące w wymiarze ½ etatu (forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę).

Więcej informacji http://www.pigkrosno.pl/aktualnosci/508-czas-na-staz-rusza-ii-nabor-do-projektu